Firmy obsługiwane przez Krajowy System Usług mogą skorzystać ze specjalnej oferty funduszy pożyczkowych. Instytucja chce pomóc przedsiębiorcom, którzy mają dużo dobrych pomysłów, jednak na drodze do ich realizacji stoi brak kapitału. Krajowy System Usług wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa między innymi poprzez oferowanie im pożyczek o niskim oprocentowaniu.

Dzięki temu, przedsiębiorcy w 53 miejscach na terenie całej Polski mogą skorzystać z funduszy pożyczkowych KSU. Przedsiębiorstwa mogą być pewne, że otrzymają pożyczki dopasowane do ich potrzeb, niezależnie od historii kredytowej. Kwoty pożyczek wahają się od kilku do 500 tys. złotych. Szczególnie korzystna jest możliwość uzyskania pomocy finansowej na początkowy okres działania firmy.

Jak skorzystać z Krajowego Systemu Usług?

 • Znajdź najbliższy Fundusz Pożyczkowy  i sprawdź, czy fundusz działa na Twoim terenie lub należy do Twojego województwa,
 • Sprawdź, z jakiego programu operacyjnego pochodzą środki, z których będzie udzielana pożyczka (dzięki temu unikniesz sytuacji wykluczenia wykorzystania środków pochodzących z  tego samego programu operacyjnego)
 • Dowiedz się, na jaki maksymalny okres może zostać udzielona pożyczka – fundusze pożyczkowe zazwyczaj mają określony do 5 lat okres spłaty pożyczki,
 • Sprawdź, czy proponowana wysokość raty jest odpowiednia dla Ciebie – okres spłaty i wysokość pożyczki determinują wysokość raty pożyczkowej,
 • Upewnij się, czy właściwie rozumiesz zapisy umowy pożyczki – każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do skonsultowania z osobami trzecimi proponowanych zapisów umowy pożyczkowej,
 • Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na Tobie – finansowanie ze środków unijnych wymaga znajomości obowiązujących przepisów – nie bój się zapytać konsultanta o wszystkie niejasności,
 • Sprawdź, czy jest wymagany wkład własny.

Kto może się starać o pożyczkę ramach Krajowego Systemu Usług?

Jak już wcześniej wspomniano, o pożyczkę mogą starać się  mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a także osoby, które takie przedsiębiorstwo dopiero planują założyć. Fundusze pożyczkowe działają w oparciu o wspólny Standard Usługi Funduszy Pożyczkowych, wypracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystkie ośrodki działające w ramach KSU działają zgodnie z system zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001.

Pożyczkobiorca - wymagania

Przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę musi określić rodzaj inwestycji, którą chce sfinansować. Powinien także przedstawić dowód terminowego wypełniania zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz udowodnić, że posiada wkład własny obliczany od wartości pożyczki, którą przedstawił jako cel finansowania. Siedziba jego przedsiębiorstwa musi znajdować się na obszarze obsługiwanym przez dany fundusz.

 • Kwota pożyczki w większości funduszy pożyczkowych wynosi najczęściej od 10 do 120 tys. zł (w niektórych może być wyższa), a okres spłaty rozłożony jest najczęściej na 36 miesięcy.
 • Pożyczka dla firm może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe.
 • Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna (ustalana zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej).
 • Opłata manipulacyjna od udzielonej pożyczki dla firm waha się najczęściej na poziomie 1-3%, jednak decyzja pozostaje w gestii każdego funduszu pożyczkowego.
 • Spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie w postaci weksla in blanco oraz często dodatkowo w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone.