W Polsce ruszył pierwszy konkurs poświęcony osobom, które działają na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich firmach i otoczeniu biznesu. Inicjatywę "Ludzie, którzy zmieniają biznes" realizuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a honorowy patronat nad nią objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorzy są przekonani, że za zmiany dokonujące się w biznesie odpowiedzialni są konkretni ludzie - inicjatorzy i twórcy. To właśnie oni, dzięki swojej codziennej pracy i zaangażowaniu sprawiają, że ich firmy mają pozytywny wpływ na swoje otoczenie, zarówno w sferze przyrodniczej, jak i społeczno gospodarczej. To takich osób zaliczają się:
  • inżynierowie inicjujący zmiany ograniczające zużycie odpadów czy emisję gazów cieplarnianych
  • osoby realizujące projekty CSR-owe
  • społecznicy walczący i przekonujący biznes do tego, że warto być odpowiedzialnym
Celem nagrody "Ludzie, którzy zmieniają biznes" jest wyróżnienie osób, które wykazały się osobistym zaangażowaniem oraz kreatywną wizją, przyczyniając się do upowszechniania idei CSR w Polsce.

Ludzie, którzy zmieniają biznes - termin zgłoszeń

Zgłoszenia osób zmieniających biznes w Polsce będą przyjmowane do 14 sierpnia. W konkursie mogą być zaangażowani:
  • pracownicy sektora biznesu
  • pracownicy podmiotów niebiznesowych - administracji publicznej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, organizacji otoczenia biznesu.
Przy rozpatrywaniu kandydatur będą brane pod uwagę działania podjęte w 2014 roku. Ocena obejmie efekty aktywności, oryginalności pomysłu, podejmowania współpracy  w ramach realizowanych projektów oraz zaangażowania i adekwatności.

Wyłonienie zwycięzców konkursu

Za wybór zwycięzców będzie odpowiedzialna rada złożona z ekspertów z różnych dziedzin. Trofea zostaną przyznane maksymalnie trzem osobom w kategoriach Biznes i Sektor pozabiznesowy. Oprócz tego, widzowie TVP INFO, partnera medialnego nagrody, wyłonią zwycięzcę kategorii: “Człowiek, który zmienia biznes według widzów TVP Info. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 20 października 2015 roku podczas uroczystej gali na konferencji „Biznes, który zmienia świat”.   alkoholizm leczenie