To już 10 edycja konkursu VERBA VERITATIS - konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Łączna pula nagród wynosi 5 tysięcy złotych. Organizatorami VERBA VERITATIS są:
  • Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz
  • Akademia Leona Koźmińskiego

VERBA VERITATIS - cel konkursu

Głównym celem konkursu jest poszerzanie wiedzy wśród młodych ludzi - wiedzy na temat etyki biznesu, odpowiedzialności społecznej (CSR) i ładu społecznego. Organizatorzy wiedzą, że może to stanowić wkład tych ludzi w budowę kapitału społecznego. Mają także nadzieję, że to dobry sposób na promocję postaw etycznych  wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni, co przełoży się na efektywną praktykę biznesową.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie VERBA VERITATIS mogą wziąc udział studenci a także absolwenci wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorzy prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych lub inżynierskich. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne. Zakres tematyczny prac powinien obejmować: -  etyka biznesu -  zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych -  społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) -  ład korporacyjny -  innowacyjność społeczna w gospodarce -  dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance -  przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym

Zgłoszenie do konkursu

Aby zgłosić swoje uczestnictwo, należy:
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy,
  • załączyć do niego dokument potwierdzający obronę pracy (zaświadczenie o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF oraz streszczenie pracy;
  • komplet dokumentów przesłać na adres organizatorów (mailowo bądź pocztą tradycyjną).Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2015 roku (w przypadku wysyłki pocztowej liczy się data wpływu do Biura KPF)