Konkurs Energia+!nnowacje  zajmuje się promocją inicjatyw w polskiej gospodarce. Za jego organizację odpowiedzialni są:
  • Komitet ds. Innowacji i Nowych Technologii Krajowej Izby Gospodarczej, \
natomiast jego partnerami są m.in.:
  • Enea SA,
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz
  • Polski Instytut Badań i Rozwoju.
Celem konkursu Energia+!nnowacje jest przede wszystkim promocja innowacyjnych pomysłów i równoczesne rozwijanie nowoczesnych technologii dla elektroenergetyki. Co ważne, wyłoniony zostanie najlepszy pomysł i to właśnie on zostanie wdrożony. Nagrodą jest sfinansowanie pomysłu kwotą w wysokości miliona złotych. Pozwoli to na rozwój pomysłu, testowanie go w strukturach Grupy Enea oraz wsparcie biznesowe i technologiczne od partnerów Konkursu.

Energia+!nnowacje to przyszłość energetyki

Nie wyobrażamy sobie przyszłości energetyki bez innowacji – mówi Prezes Enei Krzysztof Zamasz. – Chcemy budować  i wzmacniać relacje między nauką a biznesem.  Wierzymy, że ich dobra i bliska współpraca jest niezbędnym warunkiem powstawania i rozwoju innowacji. Cieszę się, że jako pierwsza grupa energetyczna przygotowaliśmy i uruchomiliśmy ogólnopolski konkurs dla innowatorów, dzięki któremu będą mogli zrealizować swoje pomysły. Konkurs Energia+!nnowacje to naprawdę wielka szansa dla innowatorów i wynalazców. To właśnie oni, dysponując solidnymi pomysłami, otrzymali możliwość wdrożenia swoich innowacyjnych rozwiązań i osiągnięcia sukcesu komercyjnego. Chcąc zgłosić swój pomysł do konkursu należy się upewnić, że spełnia on  kryteria innowacyjnej i konkurencyjnej technologii dla elektroenergetyki w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży, zgodnej ze strategią Grupy Enea i w fazie rozwoju TRL 4-6 (optymalnie na etapie testowania technologii). Ważne jest także, aby rozwinąć go i wdrożyć w perspektywie maksymalnie 2-3 lat. Zgłaszać się można do 31 sierpnia 2015 r.! SEO OKatalog