Dofinansowanie na innowacje, to temat który Cię ostatnio interesuje?  Niebawem rusza nabór wniosków na dofinansowanie z działania 3.2.1 Programu Inteligentny Rozwój Badania na rynek. Tylko przez miesiąc od 31 sierpnia do 30 września b.r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski firm zainteresowanych wprowadzeniem na rynek innowacyjnych rozwiązań. Natomiast pula jaką ma przeznaczyć na ten cel Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wynosi 500 milionów złotych.

Dofinansowanie na innowacje - szczegóły

Wsparcie to dotyczy projektów obejmujących wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Dofinansowanie z tego tytułu można uznać za kontynuację projektu B+R, który był realizowany z dotacją lub też bez niej. Pozwoli ono firmom na wprowadzenie bądź też ulepszenie produktów czy usług, które wykazują się wysokim stopniem innowacyjności i mogą mieć znaczącą rolę dla danej branży. Bez wątpienia celem tego działania wspierającego firmy jest  zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w zaawansowane i oryginalne rozwiązania będące efektem prac badawczo-rozwojowych, które zostaną realizowane samodzielnie lub przez zewnętrzne przedsiębiorstwa.

Istotnym jest w tym poddziałaniu 3.2.1., że maksymalnie 20% łącznych kosztów projektu można przeznaczyć na materiały i prace budowlane, natomiast na koszty zakupu środków trwałych nie ustalono granic. W wyniku tego zakup urządzeń, linii technologicznych czy też wartości niematerialnych i prawnych nie jest obwarowane żadnym limitem.

Nadchodzący już niebawem nabór wniosków z 3.2.1 POIR ze względu na stawiane kryteria jest kierowany w głównej mierze do firm o charakterze produkcyjnym. Pomimo jednak, iż wsparcie to ma charakter inwestycyjny nie przekreśla to szansy na wsparcie w projekcie również specjalistycznych usług doradczych czy prac rozwojowych.

Wszystkich zainteresowanych tą formą wsparcia zachęcamy do złożenia wniosków na dofinansowanie z działania 3.2.1 Programu Inteligentny Rozwój Badania na rynek w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniach od 31 sierpnia do 30 września bieżącego roku.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości