Zanim przystąpi się do realizacji własnych planów biznesowych,występuje konieczność by odwiedzić parę urzędów by dopełnić niezbędne formalności. Jak to zrobić? Chcąc prowadzić własną działalność, trzeba zgłosić ją w urzędzie miasta, bądź urzędzie gminy. Robi się to poprzez formularz edg-1. Powoduje to, iż firma wpisana jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej i od tej pory już istnieje. Cena wpisu to sto PLN. Samo zgłoszenie do Ewidencji niestety nie wystarczy. Nowo powstałej musi się nadać jeszcze odpowiedni numer statystyczny REGON. Wymagany w tym celu jest formularz RG-1. Trzeba w nim wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Musi on być zgodny z deklarowanym rodzajem, zgłoszonym w Urzędzie Miasta/Gminy. Nadanie numeru REGON jest bezpłatne i nastąpi w przedziale do czternastu dni od dnia zgłoszenia działalności wniosku w urzędzie statystycznym, właściwym co do miejsca zameldowania. Aby firma miała możliwość w pełni funkcjonować, należy również przypisać do niej indywidualny Numer Identyfikacji Podatkowej, tzw. NIP. W tym celu wypełnia się w urzędzie skarbowym, odpowiednim w stosunku do miejsca zameldowania, formularz NIP-1. W przypadku prowadzenia firmy jednoosobowej, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) osoby fizycznej stanie się jednocześnie NIP-em nowo powstałego przedsiębiorstwa. Co innego w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki prawa handlowego, gdzie fiskus przydziela całkiem nowy numer. Należy mieć świadomość, że osoba rozpoczynająca działalność podlega też niezbędnym ubezpieczeniom:
  • rentowym
  • wypadkowym
  • zdrowotnym
  • na Fundusz Pracy
  • emerytalnym
Dlatego też, wymagana jest rejestracja płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba to zrobić najpóźniej do siódmego dnia od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Zobacz też:
Badania okresowe pracowników Kalkulator wypłat zus zfa