W myśl przepisów zawartych w Kodeksie pracy, pracownikowi należy się 24 godziny wolnego jak również, 100% wynagrodzenie pieniężne, gdy jest zobowiązany wykonywać swoją pracę w dzień wolny od obowiązków służbowych lub w święto. . Gdy pracodawca zobliguje swojego pracobiorcę do wykonywania swoich obowiązków w dzień, który miał być dniem wolnym dla zatrudnionego z tytułu nadgodzin, to będzie musiał wypłacić pracownikowi kolejne 100% wynagrodzenie i raz jeszcze określić mu inny wolny dzień od pracy. Ta sama stawka wynagrodzeniowa należy się pracownikom, realizującym swoje nadliczbowe obowiązki w porze nocnej. Stuprocentowy dodatek do wypłaty należy się również za wszystkie godziny pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia średniej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 131 par.1) . W pozostałych sytuacjach, pracownikowi przysługuje prawo tylko do dodatkowego, 50-procentowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.