Każdy właściciel firmy, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego podatku VAT, musi raz w roku przeprowadzać kontrolę wartości sprzedaży towarów albo usług. Jeśli kwota bieżącego limitu podatkowego została przekroczona, niezbędne jest tzw. przejście na VAT. Przepisy przewidują również inne przypadki, w których przemiana rozliczeń podatkowych jest prawidłowa. W styczniu 2011 roku zmianie uległy także kwoty limitów podatkowych. Zgodnie ze zmianami ze zwolnienia podmiotowego można prawnie wycofać się. jeśli chodzi o podatników, którzy zaczynają prowadzić działalność gospodarczą, musi to jednak nastąpić przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, czyliprzed pierwszą dostawą lub sprzedażą. Oprócz tego jeżeli faktyczna suma sprzedaży przedsiębiorcy, który zaczyna prowadzić przedsiębiorstwo przekroczy określony limit, wówczas przedsiębiorca ten nie ma już prawa do zwolnienia z podatku od towarów i usług. Zmieniły się również przepisy limitowe. Limit z kwoty wyrażanej w euro został zmieniony na wyższą kwotę obliczaną w złotówkach.