Dofinansowanie PFRON Dofinansowanie PFRON

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są zaplanowane na lata 2014-2020. Ich celem jest realizacja szeregu projektów, które mają ze sobą współgrać i się uzupełniać. Mają dodatkowo  wspierać rozwój, współpracę oraz integrację obszarów metropolitalnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są narzędziem, które są istotne dla rozwoju regionu, działają w oparciu o współpracę wielu podmiotów.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - zakres działania

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne swoim działaniem obejmuje:

 • wspieranie działań odnośnie racjonalizacji energii w budownictwie mieszkalnym oraz budynkach użyteczności publicznej,
 • racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej,
 • wspieranie infrastruktury transportu nisko-emisyjnego,
 • poprawa dostępności transportu kolejowego,
 • wspieranie infrastruktury społecznej,
 • poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom,
 • wspieranie infrastruktury edukacyjnej.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasięg

Swoim zasięgiem ZIT obejmuje:

 • Gminę Czernica,
 • Gminę Długołęka,
 • Gminę Kobierzyce,
 • Gminę Miękinia,
 • Gminę Siechnice,
 • Gminę Trzebnica,
 • Gminę Wisza Mała,
 • Gminę Wrocław,
 • Gminę Żórawina,
 • Miasto i Gmina Oleśnica,
 • Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice,
 • Miasto i Gminę Kąty Wrocławskie,
 • Miasto i Gminę Oborniki Śląskie,
 • Miasto i Gminę Sobódka.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość podejmowanego przez przedsiębiorstwo projektu nie może być niższa niż 10 000 zł. Maksymalnie na jeden projekt może zostać przeznaczone 50 000 zł.

Większe szanse na pozyskanie dotacji można uzyskać jeśli projekt będzie dotyczył pracy partnerskiej co najmniej dwóch podmiotów. Większą szansę będą dodatkowo miały przedsiębiorstwa, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie prowadziły działalności eksportowej.

Spośród wszystkich Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, część została przeznaczona na realizację projektów na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wnioskodawca (WrOF) będzie miał możliwość wyboru czy chce skorzystać ze środków przeznaczonych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego czy też ze środków dostępnych dla całego województwa. Środki przeznaczone dla całego województwa wynoszą 9 028 716 zł, pula Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wynosi 3 9986 070 zł.