j0309261Banki online są nowoczesne. Skracają do minimum czas niezbędny na przeprowadzenie operacji płatniczej, znacznie redukują formalności związane z udzieleniem kredytu lub pożyczki, jak również usprawniają zarządzanie funduszami zgromadzonymi na koncie. Dlaczego? Innowacyjność usług Żeby założyć rachunek internetowy, wystarczy zaledwie kilka kliknięć myszką. Umowa do rachunku oraz karta płatnicza dostarczane są do domu każdego konsumenta za pośrednictwem kuriera i to zupełnie za darmo. Podobnie jest w przypadku kredytu. Wszelkie formalności i wypłata pieniędzy dokonywana jest za pośrednictwem sieci. Nie inaczej jest w przypadku lokat i kont oszczędnościowych. W przypadku tych produktów procedura również ogranicza się do złożenia dyspozycji przez Internet. Redukcja kosztów Wdrożenie szeregu procesów internetowych sprawiło, że obsługa klientów kosztuje znacznie mniej. Nie ma bowiem potrzeby zatrudniać tylu doradców w placówkach banku, gdyż wszystkie czynności związane z realizacją przelewów itp. każdy klient może wykonywać samodzielnie za pośrednictwem Internetu. W związku z tym banki nie muszą utrzymywać znacznych ilości placówek bankowych. Oszczędności uzyskane tą drogą pozwalają na wprowadzenie konkurencyjnych produktów finansowych. Stąd darmowe prowadzenie rachunków rozliczeniowych, realizowanie dyspozycji założenia lokat czy rachunków oszczędnościowych. Banki internetowe, nie tylko narzucają pozostałym placówkom finansowym tempo rozwoju w walce o klienta, ale także stały się dla nich prawdziwą konkurencją. A prognozuje się, że za kilka, może kilkanaście lat w ogóle nie będzie placówek bankowych, w których będzie można zrealizować przelew. Wszystkie operacje będą dokonywane przez Internet.