Wyspecjalizowane biura informacji gromadzą wszystkie informacje, sektora publicznego, dotyczące klientów banków , jak również sektora prywatnego. Na prośbę wnioskodawcy, udostępniają również dane o zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów. W jaki sposób działają?

Głównym celem biur informacji o kliencie jest tworzenie historii kredytowej wszystkich podmiotów prywatnych i gospodarczych. W Polsce istnieje kilka wyspecjalizowanych biur informacji, do których zaliczyć można BIG, BIK , a także BIK4Company.

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej, w skrócie BIK jest infrastrukturalną firmą, działającą na rzecz instytucji ponoszących ryzyko finansowe, banków, instytucji finansowych poza bankowych i ich klientów. Pełni funkcję integratora informacji o długach, jak również innych danych, pochodzących z dostępnych zbiorów prywatnych i publicznych. Najbliższymi sojusznikami BIK w naturalny sposób są banki i ZBP, lecz współpraca rozwijana jest też z innymi organizacjami konsumenckimi, podmiotami sektora finansowego, organizacjami samorządowymi , a także organami administracji państwowej.

Biuro Informacji Kredytowej Dla Firm

Produkty BIK4Company mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie, jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji zarówno kredytowych w sektorze bankowym, jak i biznesowych w sektorze przedsiębiorstw. Dlatego właśnie, głównie wykorzystywany jest przez:

  • podmioty gospodarcze
  • instytucje rządowe
  • instytucje samorządowe
  • instytucje finansowe
Dane znajdujące się w tym systemie oparte są na wskaźnikach finansowych, które określają sytuację finansową podmiotów gospodarczych t.j.: płynność, rentowność, zyskowność, sprawność działania, zadłużenie.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., w skrócie BIG gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o zadłużeniu Przedsiębiorców i konsumentów. Działa na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 50, poz.424), która zastępuje ustawę z 14 lutego 2003 roku. Jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce ma dostęp do baz: BIK , a także ZBP. Posiada także własny Rejestr Dłużników. Dzięki tym zasobom oferuje prowadzącym działalność gospodarczą narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej kontrahentów i klientów , a także wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych wierzytelności.