Mobilne technologie w biznesie ułatwiają zarządzanie własnym biznesem, zwiększają dochody przez zmniejszanie wydatków i ulepszają jakość prezentowanych usług. Reformują one nieodwracalnie sposób prowadzenia biznesu i komunikowania się wszelkich działalności działających na rynku. Do mobilnych technologii w biznesie zaliczamy: bluetooth, mobilne aplikacje www, software as a service, mobilne widżety, platform independent, GPS, komórkowy dostęp szerokopasmowy, ekrany dotykowe oraz uniwersalne systemy bezpieczeństwa. Rozwój technologiczny powoduje, że przestają istnieć bariery. Można przenieść nawet duży biznes do Internetu. Aplikacje on-line minimalizują wydatki prowadzenia działalności gospodarczej, podwyższają jakość oferowanych usług i polepszają cały szereg relacji miedzy przedsiębiorstwem a zatrudnionymi. Dla mikroprzedsiębiorstw są szansą na karierę w biznesie, bo sprawiają, że przedsiębiorstwem można prowadzić z każdego miejsca na świecie, bez żadnych ograniczeń czasu. Postęp techniczny w tej sferze powinien skutkować pojawieniem się dużej ilości nowych i na pewno bezpiecznych aplikacji, polepszających funkcjonowanie przedsiębiorstwa.