Przelewy zagraniczne przesyłane są poprzez międzynarodowy system łączności bankowej SWIFT. Najprościej mówiąc - zlecenie przelewu złożone w polskim banku przekazywane jest do pośredniczącego banku zagranicznego, który przesyła polecenie wypłaty do banku odbiorcy , t.j. beneficjenta. Na drodze między bankiem zleceniodawcy a bankiem odbiorcy może wystąpić nawet kilka banków pośredniczących. Co istotne, każdy z nich pobiera opłatę za pośrednictwo, a to znacznie zwiększa koszty przelewu zagranicznego.

Możliwość powstania dodatkowych opłat jest bardzo istotna, chociażby z punktu widzenia odbiorcy, ponieważ wysłana w Polsce kwota może do beneficjenta przelewu dotrzeć znacząco zmniejszona. Dlatego też, wszelkie koszty przelewu należy pokryć w chwili złożenia jego dyspozycji, inaczej wszelkie opłaty pobrane zostaną z przesyłanej kwoty.

Sposób naliczania opłaty za przelew

Sposób naliczania płatności ustalany jest przez zleceniodawcę w momencie składania dyspozycji przelewu zagranicznego. Istnieją 3 możliwości podziału kosztów , stosowane w europie:

  • OUR (płatności przelewu po stronie nadawcy) - wszystkie opłaty ponosi zleceniodawca przelewu. Beneficjent dostaje przelew o wartości, która została wskazana na dyspozycji.
  • SHA (płatności dzielone równomiernie po stronie nadawcy i odbiorcy przelewu) - opłaty banku zleceniodawcy ponosi zleceniodawca. Koszty banków pośredniczących ponosi beneficjent przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca, będzie pomniejszona o ewentualne płatności banków pośredniczących.
  • BEN (płatności przelewu po stronie odbiorcy) - wszystkie opłaty opłaca odbiorca przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca będzie pomniejszona o opłaty banku zleceniodawcy i ewentualne opłaty banków pośredniczących.