Leasing operacyjny i kredyt bankowy są teraz dwiema najpopularniejszymi metodami finansowania zakupienia samochodów przez przedsiębiorców. Należy poznać korzyści i wady tych modeli, w pierwszej kolejności dla podmiotów ledwie co rozpoczynających przedsiębiorstwo. Bank, zanim przyzna kredyt, sprawdzi zdolność kredytową firmy, która chcę wziąć kredyt. Przyjęło się, że niełaskawie udziela się kredytu tym działalnościom gospodarczym, które w biznesie istnieją krócej niż dwadzieścia cztery miesiące. Ponadto małe zyski nie kwalifikują przedsiębiorcę w drodze o przyznanie kredytu bankowego. Pomimo utrudnień formalnych, kredyt bankowy posiada poza tym szereg korzyści. Na przykład, podmiot gospodarczy kupując pojazd na kredyt, od razu staje się właścicielem samochodu. Poprzez to może skorzystać z całkowitego odliczenia VAT. W sytuacji leasingu, banki nie weryfikują zdolności kredytowej firmy tak szczegółowo, jak w przypadku kredytu bankowego. Ponadto szybciej udzielają kredytu leasingowego właścicielom firm, bez względu na czas prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Biznesmen, który korzysta z leasingu, nie jest zobowiązany do rejestracji pojazdu, a także nie musi kłopotać się z jego ubezpieczeniem.