Właściciel firmy ma obowiązek tworzyć w określonych terminach listę płac, która zawiera standardowe elementy wypłaty. Lista płac może zawierać składniki honorarium jednego pracownika albo kilku zatrudnionych. Jeżeli lista płac mieści informacje dotyczące kilku zatrudnionych, wówczas na każdej stronie trzeba zamieścić podsumowanie poszczególnych rubryk. Wówczas otrzymuje się kwotę do przeniesienia na kolejną stronę listy płac. Najlepiej jest przypomnieć sobie przez zrobieniem listy płac, że wynagrodzenie podstawowe składa się z kilku elementów: dodatków do wynagrodzenia, premii uznaniowej albo premii regulaminowej. Jeżeli pracownik nie otrzymuje dodatków, to wynagrodzenie podstawowe jest jedynym, odrębnym składnikiem honorarium. Wtedy suma powinna być wyznaczona w umowie podpisanej między chlebodawcą a zatrudnionym oraz nie może być ona mniejsza niż minimalne honorarium. Ponadto, należy wspomnieć, że funkcjonują dwa modele listy płac. Jedna zawiera kolumnę związaną z zasiłkami z ubezpieczenia społecznego, a druga wersja jej nie obejmuje. Przedsiębiorca powinien dokonać wyboru wariantu listy płac zależnie od liczby osób zatrudnionych w działalności gospodarczej. Liczbę osób zatrudnionych wyznacza się na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Gdy właściciel firmy przyjmuje do pracy więcej niż 20 osób na pełen etat, to ustala prawo do zasiłków oraz ich wartość. To znaczy, że powinien wybrać listę płac z kolumną przeznaczoną do wypłat zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Natomiast jeśli przedsiębiorca przyjmuje do pracy mniej niż 20 osób na pełen etat, nie musi robić listy płac z kolumną przeznaczoną na zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze.