office-625892_1920 Za trzy dni (30 marca) rozpocznie się drugi nabór do programu EuropeanPioneers. Potrwa do 22 czerwca. EuropeanPioneers skierowany jest do start-upów i małych przedsiębiorstw i firm sektora MŚP, działających w branży IT. 13 najciekawszych projektów na aplikacje z całej Europy otrzyma łącznie ponad 2 mln euro dofinansowania ze środków unijnych. Dodatkowo, wszystkie firmy otrzymają wsparcie techniczne ekspertów od nowoczesnych technologii. Program prowadzi międzynarodowe konsorcjum z partnerami z Niemiec, Irlandii, Polski i Finlandii. Chcąc zgłosić się do programu EuropeanPioneers, przedsiębiorcy musza spełnić poniższe warunki:
  • prowadzić małe lub średnie przedsiębiorstwo, ewentualnie założyć firmę,
  • siedziba firmy musi znajdować się na terenie jednego z państw członkowskich, lub na terenie krajów stowarzyszonych w ramach siódmego programu ramowego,
  • przy realizacji pomysłu musi być wykorzystana co najmniej jedna z technologii FIWARE,
  • pomysł na biznes ma dotyczyć jednego z następujących obszarów: E-learning (aplikacje edukacyjne), Pervasive Gaming (aplikacje łączące świat realny ze światem gier), Social Connected TV (aplikacje społecznościowe uzupełniające programy w tv), Smart City Services (technologie wykorzystywane w przestrzeni miejskiej).
Zgłoszenia do udziału w programie EuropeanPioneers można przesyłać od 30 marca do 22 czerwca 2015 roku. Kandydaci muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Odpowiedzi na pytania dotyczące projektu i wszystkie dodatkowe materiały trzeba przesłać w języku angielskim. Autorzy najlepszych biznesplanów i najciekawszych pomysłów zostaną zaproszeni do Berlina. Tam będą mieli 15 minut na prezentację swojego pomysłu przed konsorpcjum. Co ważne, zostanie oceniony nie tylko ich pomysł, ale sam biznesplan, ocena rynku oraz konkurencji. Dofinansowanie EuropeanPioneers otrzyma 13 najlepszych propozycji. Ich twórcy, przez 8 miesięcy będą tworzyć pod okiem mentorów z całej Europy działające aplikacje. Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy:
  • Nabór do programu EuropeanPioneers: od 30 marca do 22 czerwca 2015
  • Prezentacja w Berlinie: 20 - 21 lipca 2015
  • Rozpoczęcie 8-miesięcznego programu akceleracyjnego: 10 sierpnia 2015
  • Prezentacja gotowych aplikacji 14 kwietnia 2016.