road-368719_1280 Od 10 marca trwa nabór do wniosków do programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program jest skierowany do małych i mikro przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Budżet programu w tej edycji wynosi 4 120 000 zł. Dowiedz się więcej!

Na czym polega wsparcie w ramach dużego bonu?

Wsparcie finansowe w ramach programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Wsparcie w ramach dużego bonu może także obejmować:
  • ocenę potencjału oraz otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
  • opracowanie planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
  • prognozę rynku nowego wyrobu oraz wzmocniczy lub ulepszony projekt wyrobu,
  • opracowanie strategii wprowadzenia wyrobu,
  • wdrożenie wyrobu, jego projektu i nowej technologii.

Wsparcie w ramach dużego bonu - ile można otrzymać?

Maksymalną kwotę, jaką może otrzymać przedsiębiorca w ramach programu dużego bonu, to  50 tys. zł, jednak wartość nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Pomoc finansowa w przyznawana przez Wsparcie w ramach dużego bonu to bezzwrotne wsparcie finansowe, stanowiące refundację. Uwaga! Wsparcie w ramach Programu może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków. Natomiast przedsiębiorcy, którzy w poprzednich edycjach otrzymali wsparcie, mogą się o nie ubiegać po raz kolejny.

Jak ubiegać się o Wsparcie w ramach dużego bonu?

Aby wziąć udział w naborze, przedsiębiorca musi dokonać dwóch czynności:
  • zarejestrować się i złożyć wniosek w Generatorze Wniosków,
  • formalnie potwierdzić złożenie wniosku w ciągu trzech dni roboczych od dnia rejestracji wniosku w Generatorze Wniosków.