accessories-593298_1280 Pierwszy biznes - wsparcie w starcie to rządowy program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Oferuje on bardzo korzystne warunki pożyczki - otrzymać można maksymalnie 78.853,4 zł (kwota aktualna od 2 lutego do 12 maja 2015)! Wysokość pożyczki w programie Pierwszy biznes - wsparcie w starcie jest dwudziestokrotnością średniego miesięcznego wynagrodzenia, które ogłasza GUS za miniony kwartał. Oprócz tego, przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę uzupełniającą, jeżeli planuje stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie: dla kogo?

Nie każdy może ubiegać się o pożyczkę na preferencyjnych warunkach w ramach programu Pierwszy biznes - wsparcie w starcie. Program skierowany jest do:
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych (I i II stopnia, jednolitych magisterskich),
  • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego.
Co ważne, osoby starające się o pożyczkę, nie muszą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne. Wystarczy jedynie oświadczenie o braku zatrudnienia a także o niewykonywaniu żadnej innej pracy zarobkowej. O pożyczkę mogą się ubiegać także osoby, które już prowadziły działalność gospodarczą. Jedynym warunkiem jest fakt, że od zamknięcia działalności musi minąć minimum 12 miesięcy.

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie: na co?

Pożyczka skierowana jest głównie dla osób, które chcą założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Jednak osoby chcące założyć spółkę cywilną również mogą starać się o pożyczkę, ale indywidualnie.

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie: warunki finansowe

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, oprocentowanie pożyczki jest bardzo niskie -  na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli. Na spłacenie pożyczkobiorca ma 7 lat, ale można uzyskać 12 miesięczną karencję w spłacie długu. Co ważne, oprocentowanie danej pożyczki ustalane jest podczas zawierania umowy i pozostaje takie samo przez cały okres spłacania.   Aby ubiegać się o pożyczkę w ramach programu Pierwszy biznes - wsparcie w starcie, trzeba złożyć wniosek z biznesplanem do jednego z pośredników programu.