Young woman in wheaten field Fundusze unijne to świetna inicjatywa, które oferują początkującym przedsiębiorcom dobry start. Jednak na pomoc z unii mogą także liczyć ci, którzy już biznes prowadzą. Programów, z których można otrzymać dotacje czy niskoprocentowe pożyczki jest multum, każdy trwa w innym czasie i w innym czasie obowiązują na nie zapisy. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych funduszy unijnych w 2015 roku oraz najważniejsze terminy.

Ile pieniędzy otrzymamy z Unii?

Polska na lata 2014-2020 otrzymała do rozdysponowania ponad 75 mld euro w ramach funduszy europejskich. Fundusze są podzielone na te krajowe oraz regionalne. Jednak w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych każde województwo otrzymało inną pulę, ze względu na rozwój danego terenu, jego infrastrukturę czy potencjał. Fundusze w ramach Krajowego Programu Operacyjnego rozkładają się w następujący sposób:
 • Infrastruktura i Środowisko (27,4 mld euro),
 • Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro),
 • Polska Cyfrowa (2,2 mld euro),
 • Wiedza Edukacja Rozwój (4,7 mld euro),
 • Polska Wschodnia (2 mld euro),
 • Pomoc Techniczna (700,1 mln euro).

Od kiedy można się ubiegać o fundusze unijne?

Niestety, każde województwo wdraża programy operacyjne we własnym tempie, dlatego próżno szukać jednej daty odnoszącej się do wszystkich funduszy unijnych. Wiadomo na pewno, że nabory z programów regionalnych zaczną się w II - III kwartale 2015 roku. Pierwsze programy ruszyły już w województwach: opolskim, podlaskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim. Już można się ubiegać o fundusze na dofinansowanie działalności z Urzędu Pracy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło swój harmonogram programów unijnych:
 • 1.1.1 - 2 kwietnia 2015 r.,
 • Strategmed – kwiecień 2015 r.,
 • InnoLot – kwiecień 2015 r.,
 • E-Pionier — kwiecień 2015 r.,
 • CuBR – maj 2015 r.,
 • Biostrateg – maj 2015 r.,
 • Demonstrator — maj 2015 r.,
 • Go_Global.pl – II kwartał 2015 r.,
 • Blue GasPolski Gaz Łupkowy – wrzesień 2015 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości również ogłosiła swój harmonogram, pierwszymi naborami będą: “Pożyczki dla kobiet” i “Wsparcie w ramach dużego bonu”  o którym pisaliśmy tutaj.