ClipboardFaktury VAT jest podstawowym dokumentem handlowym, powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym. Jest to dokument potwierdzający operacje gospodarcze pomiędzy sprzedającym a kupującym.  Wystawia się ją do siódmego dnia od daty zrealizowanej transakcji. W przypadku gdy podmiot gospodarczy oferuje usługi ciągłe, dzień wystawienia faktury mija siódmego dnia kolejnego miesiąca, po dokonaniu dostawy. Faktura VAT jest dokumentem podstawowym, w praktyce jednakże funkcjonują jej inne rodzaje np. tj. faktura VAT - Marża czy faktura zaliczkowa.

Faktura VAT-marża

Zasadniczo jest inna niż pozostałe faktury. Jest używana w obrocie towarami używanymi oraz świadcząc usługi turystyczne. W myśl przepisów prawa podatkowego, marża stanowi różnicę między kwotą odpłatności, jaką powinien uiścić nabywca świadczonej usługi lub produktu, a ceną, którą uiścił zbywca zakupując je od innych dostawców ( ubezpieczenie, wyżywienie, zakwaterowanie, transport). Faktura VAT-marża została uproszczona w porównaniu do zwykłej faktury VAT.

Zaliczkowa faktura VAT

Faktura vat zaliczkowa to dokument potwierdzający wpływ zaliczki w całości, lub jej części, przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Jeżeli sprzedawca towaru lub usługi dostał najpierw ratę, zadatek, zaliczkę, przedpłatę, jest on zobligowany do wystawienia faktury zaliczkowej do siedmiu dni od daty wpływu przekazanej sumy pieniężnej, ale nie później niż do końca miesiąca, w którym tę kwotę otrzymał. Zobacz też:
Rozwiązanie umowy na czas określony wynagrodzenie kalkulator