employeePaństwowa Inspekcja Pracy ma prawo przejrzeć dowolnego przedsiębiorcę zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zbadanie przestrzegania przepisów o legalności zatrudnienia.  Co więcej, zwykle kontrolerzy nie zapowiadają swojej wizyty, a ich pojawienie się w siedzibie podmiotu może mieć miejsce o każdej porze dnia i nocy. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 r. art.13 stanowi, że kontroli podlegają zatrudniający oraz właściciele firm nie będący pracodawcami, dla których świadczona jest praca przez osoby fizyczne, w tym również osoby wykonujące działalność gospodarczą osobiście, niezależnie od podstawy świadczenia tej pracy. Podczas kontroli urzędnicy mają prawo swobodnego i nieograniczonego poruszania się po zakładzie pracy, wglądu do dokumentacji oraz rozmów z pracownikami. Po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół kontroli z przeprowadzonych działań oraz wykazanych nieprawidłowości. A następnie wydana zostaje decyzja przez inspektora pracy. .