Prowadzenie firmy wiąże się z wypełnianiem przeróżnych druków i formularzy urzędowych. Ich zagadkowo brzmiące nazwy często biorą się od skrótów czynności wykonywanych przez właściciela firmy. Z jakimi formularzami spotykają się właściciele firm? Urząd miasta lub gminy Pierwszym formularzem, z jakim spotka się każdy, kto chce założyć własną działalność, jest formularz edg-1. Za jego pośrednictwem robi się wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, to jest pierwszej czynności przeprowadzanej w tej ewidencji. Stąd nazwa edg- 1. ZUS Wszystkie czynności rejestracyjne, zgłoszeniowe i korekcyjne dokonywane są za pośrednictwem stosownych druków:
 • ZUS ZFA - zgłoszenie oraz zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
 • ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa
 • ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń oraz zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 • ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
 • ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • ZUS ZIUA - zgłoszenie oraz zmiana danych osoby ubezpieczonej
 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłoszenie zmiany danych
 • ZUS ZPA - zgłoszenie oraz zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 • ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
GUS Kolejnym drukiem, jaki wypełnić musi każdy nowy przedsiębiorca, który chce uzyskać indywidualny nr prowadzonej działalności w Rejestrze Gospodarki Narodowej - nr REGON - jest regon -1. Urząd skarbowy W urzędzie skarbowym przedsiębiorca najczęściej wypełnia druk:
 • NIP – 1 - w celu nadania nowej firmie NIP-u
 • PIT – w celu złożenia zeznania podatku dochodowego od osób fizycznych
 • VAT – w celu powiadomień, rozliczeń i zmian w podatku od towarów i usług
 • CIT – w celu złożenia zeznania podatkowego od osób prawnych
Zobacz też:
Okresy nieskładkowe