Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej można z dwoma zastrzeżeniami. Otóż, zawieszenia można dokonać na najdłużej 24 miesiące. Oprócz tego, właściciel przedsiębiorstwa zawieszający działalność gospodarczą nie może zatrudniać żadnych pracowników. Zgłoszenia zawieszenia działalności można dokonać poprzez dostarczenie odpowiedniego druku: EDG-1. Formularz ten można oddać indywidualnie, przesłać listem poleconym albo wysłać przez Internet. Formularz wysyłany listem poleconym musi zawierać podpis zatwierdzony przez notariusza, a przesłany przez Internet musi być zabezpieczony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Gdy właściciel działalności zadecyduje o wznowieniu działalności gospodarczej, będzie musiał sprostać pewnym wymaganiom. Otóż trzeba złożyć formularz o wznowienie działalności gospodarczej na druku EDG-1, a gdy właściciel działalności był ubezpieczony dobrowolnie podczas zawieszenia działalności gospodarczej, powinien się z nich wyrejestrować. Wyrejestrować można się na formularzu ZUS ZWUA. Właściciel firmy musi też zgłosić do ZUS wszystkie osoby wyrejestrowane, z tego powodu, że od daty wznowienia działalności gospodarczej będą one podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom. Gdy właściciel działalności nie dostarczył zgłoszenia wznowienia, po terminie 2 lat od zawieszenia działalności gospodarczej, otrzyma stosowne wezwanie. Jeżeli nie zrobi tego po upływie 30 dni od otrzymania wezwania, zostanie automatycznie skreślony z ewidencji. Zobacz też:
wyliczenie wynagrodzenia