Ostatnimi czasy, sprzedaż usług uzależniła całyświatowy rynek, osiągając mocarstwo ekonomiczne. Przedsiębiorstwa, przeobrażając się w działalności usługowe, odniosły biznesowy sukces. Co w rzeczywistości rozumiemy pod postacią firmy usługowej i , które usługi powinno się wliczyć w ich poczet? Firma usługowa ma na celu zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. Jej rezultaty przeważnie nie przyjmują postaci rzeczowej, nie tworzą nowych dóbr, a tylko są sprzedażą usług. Wymaga ona jednak zawsze brania pod uwagę luksusu odbiorców, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku prowadzenia działalności usługowej kluczowe jest miejsce, zarys funkcjonowania oddziału i właściwości oferowanych przez nią usług. Usługi Usługi to działalność wpływająca na obiekty. Zaliczane są do niej : ,
    • prace remontowe, naprawcze,konserwacyjne
,
    • czynności zaspokajające inne potrzeby człowieka, czyli: usługi w dziedzinie kultury i sztuki dotyczące oświaty i wychowania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu adwokackie w sferze ochrony zdrowia i opieki społecznej komunalne i mieszkaniowe instytucji finansowych i ubezpieczeniowych w zakresie turystyki i wypoczynku oraz te o charakterze osobistym, np. fryzjerskie
,
    • wytwarzanie określonych przedmiotów lub obiektów z uwzględnieniem indywidualnych cech i życzeń zleceniodawcy, np. szycie odzieży na miarę
,
    • czynności w zakresie transportu i łączności, np. przewóz osób i ładunków, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, działalności spedycyjne i przeładunkowe
,
  • czynności polegające na obsłudze przebiegu produkcyjnego w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych
Katalog firm