cache_2602704804Kilometrówka to kolokwialnie mówiąc, ewidencja przebiegu samochodu, którą przeprowadza się poprzez pomnożenie sumy rzeczywiście przejechanych kilometrów w ramach wykonywanej firmy oraz stawki za 1 km przebiegu samochodu. Jeżeli przedsiębiorca w wykonywanej działalności gospodarczej wykorzystuje prywatny samochód, nie będący środkiem trwałym firmy, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu. Ewidencją objęte są również samochody użytkowane na podstawie podpisania umowy najmu, dzierżawy, użyczenia oraz leasingu. Wyjątek stanowią jedynie pojazdy osobowe użytkowane na podstawie leasingu finansowego. W sytuacji braku ewidencji przebiegu pojazdu, wydatki ponoszone z tytułu użytkowania samochodu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Ujmowanie kosztów w przypadku wykorzystywania auta prywatnego na cele działalności musi być udokumentowana ewidencją przebiegu pojazdu. Należy pamiętać, że ewidencja przebiegu pojazdu sama w sobie nie jest dowodem zaświadczającym poniesienie wydatku. Określa jedynie limit wydatków, które mogłyby być kwalifikowane jako koszty. Jeżeli przedsiębiorca ma zamiar oszacować wysokość kilometrówki, może zrobić to za pomocą kalkulatora dostępnego w Internecie. Szybko oraz prosto wyliczy on wartość kilometrówki na podstawie podanych kilometrów oraz stawek ustawowych. Polecamy: nKatalog.pl
świadczenie przedemerytalne