Fotolia_11718179_SBy firma mogła rozpocząć funkcjonowanie, jej właściciel musi dokonać zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności gospodarczej. Jest to internetowa ewidencja mająca ułatwić przedsiębiorcom zakładanie własnych działalności gospodarczych. Od 1 lipca 2011 r. zniesiono konieczność rejestracji przedsiębiorstwa w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. Centralna ewidencja, działająca w sieci, pozwala na składanie wniosku bez wychodzenia z domu. Co więcej, z takiego udogodnienia mogą także skorzystać przedsiębiorcy z już otwartą działalnością, którzy chcą wprowadzić zmiany, zawiesić, wznowić lub zlikwidować firmę. Do rejestracji nowo założonej działalności gospodarczej służy druk CEIDG-1. Podatnik może taki wniosek wypełnić i wysłać przez internet. Wystarczy tylko zalogować się na stronie CEIDG. Oczywiście można również w tradycyjny sposób dostarczyć wypełniony wniosek do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty. Gdy przedsiębiorca wysyła formularz poprzez sieć, system teleinformatyczny CEIDG wysyła obowiązkowo wnioskodawcy pod wskazany adres (poczty elektronicznej - email) zaświadczenie dostarczenia druku. Niezależnie od formy formularza, papierowej czy cyfrowej, organ ewidencyjny za każdym razem weryfikuje treść wniosku pod względem formalnym. Właściciel działalności gospodarczej może zacząć wykonywać działalność gospodarczą już w dzień złożenia dokumentu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zobacz też:
kalkulator brutto na netto