j0315542Podatnik, który nadpłaci składki odprowadzane do ZUS może zgodnie z prawem wystąpić o ich zwrot i odzyskać wpłaconą nienależnie nadwyżkę. Zgodnie z art. 24 ust. 6a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, kwota nienależnie opłaconych składek zostaje przez Zakład zaliczona na poczet bieżących lub zaległych składek, w przypadku ich braku - na poczet przyszłych, a dodatkowo, na wniosek podatnika, suma taka może zostać także zwrócona. Przepisy określają termin na ubieganie się o zwrot składek nadpłaconych nie dłuższy niż 5 lat. Okres ten liczony jest albo od dnia, w którym podatnik otrzymał zawiadomienie z ZUS-u, bądź od dnia nadpłacenia składek, jeśli takie zawiadomienie nie zostało przesłane. Po przewidzianym terminie 5 lat nastąpi przedawnienie. Zgodnie z nowelizacją ustawy płatnik ma również możliwość dostarczenia podczas okresu przedawnienia wniosku o przerzucenie nadpłaconych składek na przyszłe zobowiązania.