Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z ważnym wyborem formy opodatkowania, który uzależniony jest od wielu czynników. Najprostszą z form opodatkowania jest karta podatkowa przeznaczona dla określonej grupy przedsiębiorców. Sprawdź, kto ma możliwość wyboru tej metody!

Karta podatkowa - podstawowe informacje

Możliwość wyboru karty podatkowej mają wyłącznie podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W tej formie wysokość podatku nie jest uzależniona od uzyskanego dochodu, lecz zależna jest od kilku czynników określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do najważniejszych czynników należą:

 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności,
 • liczba zatrudnionych pracowników,
 • liczby mieszkańców gminy, na której prowadzona jest działalność,
 • wiek podatnika.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, kwotę podatku w drodze decyzji ustala naczelnik urzędu skarbowego.

Według art.24 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy zobowiązani są “wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.”

Wybór karty podatkowej jako formę opodatkowania działalności dokonuje się przez złożenie formularza PIT-16 do 20. stycznia roku podatkowego, a w przypadku zakładania działalności - przed jej rozpoczęciem.

Komu przysługuje możliwość prowadzenia karty podatkowej?

Karta podatkowa przeznaczona jest dla określonej grupy przedsiębiorców. Możliwość jej prowadzenia mają podatnicy prowadzący działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową
 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami (wyjątek- napoje o zawartości alkoholu powyżej 1,5%)
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (wyjątki określone są w III części tabeli ustawy)
 • gastronomiczną (jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%)
 • usług transportowych (przy użyciu jednego samochodu)
 • usług rozrywkowych
 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach (tu także nie może wystąpić sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%)
 • w wolnych zawodach:
 1. usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
 2. przy świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych (w tym sprzedaż preparatów weterynaryjnych)
 • w zakresie opieki domowej nad osobami chorymi i dziećmi
 • usług edukacyjnych (udzielanie lekcji na godziny)

Zalety i wady karty podatkowej

Karta podatkowa, podobnie jak pozostałe formy opodatkowania, posiada wady jak i zalety. Do najważniejszych zalet karty podatkowej możemy zaliczyć:

 • niską wartość podatku,
 • brak obowiązku:
 1. prowadzenia KPiR,
 2. składania zeznań, deklaracji o obrocie i przychodzie,
 3. wpłacania zaliczek na podatki,
 • możliwość odliczenia składki zdrowotnej,
 • ulgi np. po przekroczeniu 60 lat, przy stopniu niepełnosprawności.

Natomiast do wad należy:

 • obowiązek płacenia podatku nawet przy braku przychodu,
 • brak większości ulg w porównaniu z wcześniejszymi formami opodatkowania,
 • przestrzeganie warunków ustawy, np. o wielkość zatrudnienia,
 • koszty nie są brane pod uwagę.