Wielu przedsiębiorców wykorzystuje samochody w celach prowadzonej działalności gospodarczej, z ich częścią łączy się kilometrówka dla celów VAT. Sprawdź, kiedy czynny podatnik VAT, który chce odliczać podatek od poniesionych wydatków związanych z użytkowanym pojazdem (np. zakup paliwa, naprawy) jest zobowiązany do prowadzenia kilometrówki VAT!

Kilometrówka dla celów VAT- kto zobowiązany jest do jej prowadzenia?

Kilometrówka dla celów VAT przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą odliczać 100% podatku od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu. Zatem podatnicy, którzy chcą odliczać 50%, nie mają obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów VAT. Aby móc odliczyć 100% wartości VAT, pojazd ten musi być wykorzystywany tylko w celach prowadzonej działalności. Przedsiębiorca nie ma możliwości wykorzystywania go na cele prywatne. Obowiązek prowadzenia kilometrówki w celu odliczenia 100 % VAT dotyczy pojazdów osobowych do 3,5 tony, których konstrukcja wyklucza użytek jedynie do działalności.

Kilometrówka dla celów podatku od towarów i usług nie dotyczy samochodów ciężarowych - od wydatków z nimi związanymi przysługuje możliwość odliczenia 100% VAT. Więcej na ten temat w artykule: Samochód ciężarowy - definicja w VAT i podatku dochodowym

Aby odliczać 100% VAT od wydatków związanych z pojazdem oprócz prowadzenia kilometrówki VAT należy:

  • zgłosić pojazd na druku VAT-26 (w terminie 7 dni licząc od dnia,w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z danym pojazdem);
  • stworzyć regulamin użytkowania pojazdu w prowadzonej działalności.

Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest również do posiadania dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatków związanych z danym pojazdem.

W odniesieniu do zmian w rozliczeniach wydatków związanych z samochodami w 2019 roku, odliczenie 100% podatku VAT wciąż możliwe jest tylko dla samochodów wykorzystywanych wyłącznie w działalności. Szczegóły dotyczące zmian są opisane w artykule: Zmiana sposobu rozliczania samochodów osobowych w firmie od 2019 roku.

Kilometrówka dla celów VAT - elementy

Informacje zawarte w kilometrówce dla celów VAT określa w dokładny sposób ustawa o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86a ust.7 kilometrówka powinna zawierać:

1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  • kolejny numer wpisu,
  • datę i cel wyjazdu,
  • opis trasy (skąd - dokąd),
  • liczbę przejechanych kilometrów,
  • imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

- potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zakupił samochód, który przeznaczony jest wyłącznie na cele prowadzonej działalności. Czy ma on możliwość odliczenia 100% VAT od wydatków z nim związanych?

Tak, przedsiębiorca może odliczyć 100% VAT pod warunkiem zgłoszenia pojazdu drukiem VAT-26, stworzenia regulaminu użytkowania samochodu w firmie oraz prowadzenia kilometrówki dla celów VAT.

Przykład 2.

Podatnik wykorzystuje prywatny samochód w celach mieszanych (prywatnie i służbowo). Czy ma on możliwość odliczania 100% VAT od poniesionych wydatków związanych z tym samochodem?

Podatnik nie ma takiej możliwości, ponieważ nie ma możliwości odliczenia 100% wartości podatku VAT od kosztów pojazdu przeznaczonego na cele mieszane.