shutterstock_77620807Premier Donald Tusk wydał pozytywną opinię na temat Kodeksu dobrych praktyk cywilnych. Został on już wprowadzony w większości krajów Wspólnoty Europejskiej. Kodeks dobrych praktyk cywilnych ma w obowiązku nadzorowanie wszystkich działań obecnych na rynku rolno-spożywczym. Reguły jego funkcjonowania polegają na dogodnym modelowaniu cen. W przypadku, gdy zmniejszy się wartość produktów rolnych, zmaleje także cena detaliczna żywności i na odwrót. Kodeks dobrych praktyk cywilnych może zostać również bazą danych na temat wartości produktów rolnych. Daje to możliwość nabywcom dokonanie porównania nałożonych przez sklepy handlowe marży. Powodem zamierzenia wprowadzenia do Polski Kodeksu dobrych praktyk cywilnych było nieuczciwe nałożenie przez sklepy handlowe dodatkowych należności finansowych dla dostawców żywności. Były to na przykład zobowiązania finansowe dotyczące wprowadzenia towaru do sprzedaży bądź związane z miejscem na półce sklepowej. Aktualnie projekt został przekazany do oceny sieciom handlowym. Do terminu jego obowiązywania, kontrolą cen żywności zajmuje się Komisja Europejska w Brukseli.