Aktualnie jeżeli chcemy założyć biznes już nie trzeba biegać po kilku urzędach, wpisywać biznes w organie gminy, uzyskiwać osobno numer REGON, NIP i wpisywać się do ZUS lub KRUS. Można otwierać biznes w tzw. "jednym okienku" albo po prostu nie ruszając się z krzesła przez sieć. Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą, należy wysłać poprzez sieć odpowiedni druk. Zapis do ewidencji następuje jednocześnie z przekierowaniem danych z dokumentu do bazy CEIDG. Powinno się jednak nie zapominać, aby druk był opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli osoba fizyczna tego rodzaju podpisu nie ma, będzie wezwany do osobistego podpisania dokumentu. Po zweryfikowaniu przedsiębiorca otrzyma zaświadczenie zapisu do ewidencji mailem. W sytuacji, gdy wnioskodawca zadecyduje jednak złożenie dokumentu w wersji papierowej, powinien dokonać tego osobiście w organie gminy albo wysłać listem poleconym. W sytuacji listu poleconego, podpis na dokumencie powinien być poświadczony notarialnie. Poświadczenie wnioskodawca otrzyma w formie papierowej. Urząd gminy ma obowiązek umieścić informacje z wniosku papierowego do cyfrowego systemu CEIDG. Według ustawy biznes można rozpocząć prowadzić już od dnia otrzymania przez organ gminy wniosku. Oszczędza to czas i fundusze. Złożenie dokumentu w każdej formie jest bezpłatne.