Skorzystaj z doświadczeń więcej wiedzącego świata. Zamiast kosztownych rozwiązań stosuj niemal darmowe programy biznesowe. Gdzie je znaleźć? Ponad 100 firm w naszym kraju zajmuje się usługami typu B2B. Za niewielką opłatę abonamentową, a czasem nawet za 0 złotych, oddają swoim użytkownikom dostęp do wielkich aplikacji biznesowych on-line. Project manager Oprogramowanie to przeznaczone jest dla project managerów oraz dla kierowników zespołów. Przyspiesza cały proces pracy grupowej nad projektem. CRM Wśród programów przydatnych w zarządzaniu działalnością gospodarczą, na uwagę zasługuje CRM. Wdrożenie CRM-u (Customer Relationship Managment) wspomaga porządkowanie informacji oraz zarządzanie relacjami z kontrahentami. Workflow Z j.angielskiego workflow oznacza obieg dokumentów. Aplikacja ta służy do koordynowania i wsparcia grupowej pracy w firmie. Aplikacja taka umożliwia:
  • prowadzenie efektywnej pracy grupowej
  • porządkowanie dokumentów
  • raportowanie postępu prac w obiegu
  • tworzenie historii dokumentu
  • obsługę zeskanowanej poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, faksów według zdefiniowanych wcześniej procedur
  • obsługę faktur elektronicznych, formularzy lub faktur skanowanych
  • gromadzenie, indeksowanie, udostępnianie i wyszukiwanie wszelkiego rodzaju dokumentów, powstających w firmach albo też przychodzących z zewnątrz
  • elastyczną obsługę procesów przepływu informacji oraz dokumentów miedzy działami i jednostkami
  • tworzenie harmonogramów obiegu dokumentów
Wszystkie te programy znajdują się na portalach internetowych przedsiębiorstw, zajmujących się usługami SaaS – Software as a Service (oprogramowanie jako usługa). Zobacz też:
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron