cottage-484521_1280 Prawie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że kredyty zaciągane w celu finansowania potrzeb firmowych mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Jednak co w przypadku, kiedy przedsiębiorca zaciąga kredyt na zakup lokalu, który będzie służył zarówno do celów prywatnych, jak i firmowych? Zagospodarowanie części lokalu prywatnego pod prowadzenie działalności gospodarczej jest dosyć częstym rozwiązaniem w przypadku małych firm. Nie ma czemu się dziwić - jest to mniej kosztowne, niż wynajęcie osobnego lokalu, a wydatki na eksploatację mieszkania można zaliczyć do kosztów. Tak samo jak wydatki na media i usługi telekomunikacyjne - je tylko trzeba rozliczyć proporcjonalnie. Jeżeli przedsiębiorca chce, może wprowadzić firmową część lokalu do ewidencji środków trwałych. W takiej sytuacji może zaliczać odsetki do kredytu zaciągniętego na działalność gospodarczą do kosztów uzyskania przychodu. Jednak musi on pamiętać o regularnym opłacaniu spłat. Mimo to, wielu przedsiębiorców ma wciąż spore wątpliwości co do kredytu zaciągniętego na zakup lokalu, który ma służyć do celów prywatnych i firmowych. Dlaczego? Kwestia takiego kredytu nie jest do końca jasna - czy powinno się ją uznać za służącą uzyskaniu przychodu, czy zabezpieczeniu lub utrzymaniu źródła przychodu (zgodnie z definicją kosztu)? Organy podatkowe, w odpowiedzi na wysoką liczbę próśb o interpretację, ustaliły jednolite rozwiązanie problemu. Według ich interpretacji, odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu prywatnego, ale wykorzystywanego do celów firmowych, mogą zostać w części zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Organy podatkowe ustaliły w praktyce jednolitą interpretację problemu - zgodnie z nią, odsetki od kredytu poniesionego na finansowanie lokalu prywatnego, ale wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej, mogą zostać w części zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Kwota, jaką przedsiębiorca może zaksięgować, ustalana jest w oparciu o proporcję między prywatną a firmową częścią mieszkania.

Ważne! W kosztach można ująć tylko te odsetki, które są opłacane po przekazaniu lokalu albo jego części do użytkowania działalności. Raty sprzed tego czasu powiększą wartość początkową środka trwałego.

Co za tym idzie, jeśli odsetki kredytowe zwiększają wartość początkową mieszkania czy lokalu, podatnik musi dodać ich wysokość do wartości środka trwałego. Dlatego też odsetki znajdą się w kosztach, razem z odpisem amortyzacyjnym.

Jednak jeśli odsetki opłacane są dopiero po wprowadzeniu mieszkania do ewidencji środków trwałych, do ich księgowania używa się dowodu wewnętrznego. Uwaga! Samo dowód wewnętrzny to nie dokument księgowy.

Wartość opłaconych odsetek ujmuje się w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki.