arm-wrestling-567950_1280

Otwierasz firmę, jednak nie masz na tyle środków, aby odpowiednio nią zarządzać? Nic straconego, jest wiele sposobów na finansowanie działalności dla początkujących przedsiębiorców. Na rynku znajdziemy sporo instytucji, które wspierają młode firmy w zdobyciu odpowiedniego kapitału na otwarcie czy prowadzenie działalności.

Sposoby na finansowanie działalności: kredyty obrotowe i inwestycyjne

Jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania działalności jest kredyt. Przedsiębiorca może sprawdzić, czy opłaca mu się skorzystanie z tej usługi, wyliczając rachunek na podstawie stopy procentowej banku czy innej instytucji udzielającej kredytu. Bank zazwyczaj zabezpiecza się aktywami firmy albo prywatnym majątkiem samego przedsiębiorcy zaciągającego kredyt.

Jeżeli przedsiębiorca kredytuje środki trwałe firmy, w umowie kredytowej zazwyczaj pojawia się zapis, że bank staje się w pewnym procencie (zazwyczaj 49%) współwłaścicielem danego środka. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Odpisy amortyzacyjne, których będzie dokonywał, mogą dotyczyć tylko jego części wartości środka trwałego, czyli najczęściej 51%. Warto zaznaczyć, że kredyt nie ma wpływu na zaliczenie wydatków związanych z eksploatacją zakupionej rzeczy czy jej ubezpieczeniem do kosztów firmowych.

Sposoby na finansowanie działalności: leasing

W leasing można wziąć grunty, rzeczy ruchome, nieruchomości a także wartości niematerialne i prawne. Jest to bardzo popularna forma dofinansowania działalności. To, jak przedsiębiorca ujmie leasing w kosztach, zależy od charakteru umowy leasingu. W praktyce można się spotkać bowiem z dwoma rodzajami umów: - leasingiem operacyjnym oraz - leasingiem finansowym. W leasingu operacyjnym leasingowana rzecz jest własnością firmy leasingującej przez cały czas trwania umowy. Przedsiębiorca nie może wprowadzić jej do ewidencji środków trwałych i odliczać amortyzacji. Do kosztów umowy leasingu operacyjnego zaliczają się:
  • raty leasingowe,

  • czynsz inicjalny inaczej nazywany opłata wstępna,

  • wydatki związane z eksploatacją przedmiotu leasingu,

  • ubezpieczenie.

Z kolei w leasingu finansowym, leasingowana rzecz już z podpisaniem umowy staje się własnością przedsiębiorcy. Księgując leasing finansowy w KPiR nie księguje się poszczególnych rat. Kosztami w tym wypadku będą:
  • odpisy amortyzacyjne,

  • część odsetkowa raty leasingowej,

  • wydatki związane z eksploatacją przedmiotu leasingu,

  • ubezpieczenie.

Sposoby na finansowanie działalności: dotacje

Dobrym sposobem na dofinansowanie działalności z pewnością są dotacje, pochodzące zarówno z budżetu państwa, jak i środków unijnych. Warto zaznaczyć, że bezzwrotne dotacje są przychodem, jednak podlegają zwolnieniu z opodatkowania (art. 21 ustawy o podatku dochodowym od  osób fizycznych). Finansując działalność gospodarczą w ten sposób, przedsiębiorca nie musi wykazywać otrzymanych środków jako przychodu z działalności, a kupione za dotacyjne pieniądze przedmioty nie mogą być traktowane jako koszt podatkowy.Co za tym idzie - zakupione maszyny nie będą traktowane jako środek trwały a przedsiębiorca nie będzie mógł dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych. Wyjątek stanowią dotacje z Funduszu Pracy. W ustawie są one określone jako przychód zwolniony z opodatkowania, ale już wydatki sfinansowane tymi dotacjami mogą być kosztem.