girl-346231_1280

Otrzymane przez Polskę fundusze unijne na lata 2014 - 2020 zostały rozdysponowane na programy regionalne (16), krajowe (8) i ponadregionalny - Polska Wschodnia. Otrzymanymi środkami rozporządzają marszałkowie województw.

Fundusze unijne w Polsce - na co zostaną przeznaczone?

W programie funduszów unijnych w Polsce na lata 2014 - 2020 można przeczytać, na co konkretnie przeznaczono. Są to:

  • innowacje, badania i rozwój,

  • przedsiębiorczość, zielona energia,

  • autostrady i drogi ekspresowe,

  • transport przyjazny środowisku,

  • społeczeństwo informacyjne,

  • włączenie społeczne, edukacja, rynek pracy.

Fundusze unijne w Polsce - jaki jest cel programu?

Najważniejszymi założeniami programu są: zwiększenie wiedzy oraz poziomu kształcenia a także innowacji technologicznych czy cyfrowych. Równie duży nacisk został położony na walkę z ubóstwem, co za tym idzie - podnoszenie kwalifikacji Polaków. To znowu doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności.

Programów w ramach funduszów unijnych w Polsce jest znacznie więcej, dzięki temu są bardziej wyspecjalizowane i trafiają do konkretnych przedsiębiorców.

Fundusze unijne w Polsce - zmiana w wsparciu przedsiębiorców

Jedną z największych zmian, jakie przyniosły fundusze unijne na lata 2014 - 2020, to modyfikacja wsparcia dla przedsiębiorców. We wcześniejszych latach pomoc była im udzielana na zasadzie dotacji. Obecnie wprowadzono pożyczki na bardzo korzystnych warunkach. Ma to zniwelować marnotrawienie uzyskanych przez przedsiębiorców funduszy, z czym często się spotykano w poprzednich latach.

Może dla samych przedsiębiorców ta zmiana niekoniecznie jest pozytywna, jednak ma swoją dobrą stronę. Zwrotne pożyczki spowodują, że fundusze będą stale zasilane pieniędzmi, dzięki czemu więcej firm będzie mogło skorzystać z funduszy.

Zobacz też:

 bhp przepisy