Metod odzyskiwania należności jest sporo. Powinno się jednakże skorzystać z tej metody, która da najskuteczniejsze oraz najszybsze efekty egzekucyjne.

Odzyskiwanie należności nigdy nie jest przyjemnym doświadczeniem i to tak samo dla dłużnika, jak i dla samego wierzyciela. Lecz w brew pozorom, windykacja może być czymś, co nie powoduje niepotrzebnych stresów i napięć na linii dłużnik - wierzyciel. Warunkiem takiego stanu jest wcześniejsze poznanie szczegółów dotyczących tego tematu.

Windykacja jest to, prostymi słowy mówiąc, dochodzenie należnych wierzytelności, za pomocą środków i metod dozwolonych przez prawo. Odzyskiwanie długów można rozróżnić dwa rodzaje windykacji, czyli windykację twardą i miękką.

Windykacja twarda
Windykacja twarda dysponuje szeregiem sankcji prawnych. Firmy przeprowadzające postępowanie windykacyjne, zgłaszają sprawę do sądu uzyskują tytuł egzekucyjny i zgłaszają się do komornika. Często zdarza się też, że oprócz sprawy sądowej o zwrot wierzytelności, dłużnik jest narażony na innego rodzaju sprawy sądowe, karne i cywilne. Jednakże, nim to nastąpi, firmy windykacyjne uciekają się do początkowych metod windykacji prawnej, a więc do wizyt windykatorów terenowych, wywiadu gospodarczego, a nierzadko też detektywistycznego. Trzeba wspomnieć, że windykacja twarda jest najczęściej kierowana tylko wobec tzw. trudnych dłużników.

Windykacja miękka
Windykacja miękka, inaczej nazywana polubowną, jest stosowana wobec dłużników, których zadłużenie nie jest wysokie i powstało niedawno. Metod windykacji miękkiej jest dużo. Do najpopularniejszych należy wysyłanie wezwań do zapłaty, wezwania telefoniczne albo chociażby groźba wpisania do BIG. W przypadku sporej liczby osób, ten rodzaj windykacji pomaga - nie chcąc mieć kłopotów, spłacają swoje długi i proces odzyskiwania długów jest zakończony.