Działalność produkcyjna może dać, nawet początkującym firmą, ogromne zyski. Czym jest produkcja i jak się ją strukturyzuje?

Produkcja to czynność, która ma na celu uzyskanie określonych dóbr, nazywanych produktami lub wyrobami, mającymi pokryć zapotrzebowanie społeczne. Produkcją dóbr nazywa się z kolei czynność, która polega na wydobywaniu surowców mineralnych lub przetwarzaniu surowców oraz materiałów na wyroby gotowe. Wyróżnia się wiele rodzajów, typów, form i odmian produkcji. Jednak na rynku przedsiębiorczości, na szczególną uwagę zasługują tylko 3, produkcja rzemieślnicza, produkcja przemysłowa i produkcja chałupnicza.

Produkcja przemysłowa
Głównym działaniem firmy przemysłowej jest produkcja. W tym procesie pracownicy, oddziałując za pomocą maszyn, urządzeń i narzędzi na surowce i materiały, wytwarzają wyroby, sprzedawane na rynku. Przedsiębiorstwa produkcyjne różnicują się na:

  • przedsiębiorstwa obróbkowe
  • przedsiębiorstwa przetwórcze
  • przedsiębiorstwa montażowe
  • przedsiębiorstwa wydobywcze

Struktura rzemieślnicza
Działalność produkcyjna rzemieślnicza polega na zawodowym produkowaniu, w swoim własnym imieniu i na swój rachunek - przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika - nowych towarów. Cechą charakterystyczną rzemiosła jest niewielka skala i rozmiar, ograniczający się gównie do usług prowadzonych przy własnym gospodarstwie domowym. Dominującą w polskim rzemiośle jest branża:

  • metalowa
  • drzewna
  • spożywcza
  • tekstylna oraz odzieżowa
  • budowlana oraz produkcji materiałów budowlanych
  • elektrotechniczna i elektroniczna