Na polskim rynku windykacja online wciąż się rozrasta. W zaskakującym tempie rośnie także liczba konsumentów tych portali. W czym tkwi sukces popularności tych stron? W dobie rozkwitu i późniejszego osłabienia rozwoju małej i mikro przedsiębiorczości znaczącą rolę odgrywa informacja i porada prawna z zakresu odzyskiwania wierzytelności finansowych. Tak i dłużnicy, jak i prywatni przedsiębiorcy potrzebują wskazówek dotyczących egzekucji należności. To właśnie dają im wyspecjalizowane strony internetowe. Na ich platformach zamieszczane są informacje dotyczące:
 • pozbycia się długów
 • ochrony wierzytelności
 • długów ZUS-owskich oraz sposobu ich egzekucji
 • procesu przedawnienia długów
 • pisania pism kierowanych do dłużnika , bądź komornika
 • sposobów zabezpieczania majątku przed wierzycielami
 • pisania pism ugodowych miedzy wierzycielem a dłużnikiem
 • mediacji prowadzonej pomiędzy stronami należności
 • postępowań polubownych
 • sposobu prowadzenia egzekucji należności
 • pisania pozwów sądowych
 • wysokości odsetek urzędowych oraz ustawowych
 • postępowań sądowych
 • postępowań komorniczych
 • długów podatkowych i procederu ich egzekucji
 • Krajowego Rejestru Dłużników
 • uprawnień wierzycieli i dłużników
 • możliwości uniknięcia odpowiedzialności finansowej za zobowiązania
 • sposobów unikania tak zwanych „trudnych długów”
Platformy windykacyjne online są o wiele chętniej wybieraną alternatywą poszukiwania pomocy prawnej. Zapewne, nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż przy tego rodzaju stronach funkcjonują też i fora, dające możliwość dzielenia się swoimi problemami i spostrzeżeniami. I co istotne, wszystko to jest zupełnie bezpłatne, a to z kolei dużą zachęta dla osób niezbyt majętnych. Zobacz też:
> Karta szkolenia wstępnego bhp