Projekt unijny pod nazwą Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój osiągnął właśnie pułap dofinansowania w wysokości 1 miliarda złotych!

Co to jest projekt unijny POWER?

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (w skrócie POWER) stanowi projekt unijny mający na celu wsparcie ludzi młodych, szkolnictwa wyższego oraz innowacji, mobilności i współpracy opartej na wartościach ponadnarodowych. Jego zadaniem jest odpowiedź na zapotrzebowanie reform związanych z zatrudnieniem,  edukacją, szkolnictwem czy też zdrowiem.

PO WER został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską dnia  17 grudnia 2014 roku. Finansowany jest z środków EFS (Europejski Fundusz Społeczny). Dodatkowe finansowanie następuje tutaj także ze środków prywatnych, jak i publicznych.

Umowa Partnerstwa przyjęta dnia 21 maja 2014 roku przewiduje budżet programu na kwotę nieco ponad 5,4 miliarda euro. W tym ok. 4,7 miliarda euro pochodzi z Unii Europejskiej a 740 mln euro ze środków krajowych.

Przyznano 1 miliard dotacji unijnych z projektu PO WER

W dniach 8 i 9 września 2015 roku odbyła się piąte spotkanie Komitetu Monitorującego PO WER, podczas którego zostało zrobione podsumowane tego projektu unijnego.

Jak do tej pory można mówić o dużym sukcesie w dotychczasowych działaniach w tym zakresie, ponieważ zostało już podpisanych 307 umów z tego projektu unijnego, a wielkość przyznanych dotacji z Unii Europejskiej przekroczyła kwotę 1 miliarda złotych.

Dofinansowanie z PO WER zostało przeznaczone na wsparcie 4,2 tysięcy osób dotychczas biernych zawodowo oraz 3,2 tysiące osób bezrobotnych. Z projektów dotyczących tak zwanej mobilności ponadnarodowej zawodowej skorzystało jak do tej pory 5,3 tys. osób.

Dalsze plany co do projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Podczas spotkania Komitetu Monitorującego zarekomendowano przyjęcie nowych projektów w ramach programu PO WER, które będą dotyczyć przede wszystkim edukacji na takich polach, jak zarządzanie oświatą przez gminy, pomoc dla zwiększenia efektywności trenerów i pracowników systemu wspomagania, opracowanie skutecznych narzędzi do opracowywania ocen w obszarach psychologicznym i pedagogicznym. Wsparcie przeznaczone będzie dla jednostek samorządu terytorialnego, szkół oraz przeszkolonych zostanie 160-ciu koordynatorów, których zadaniem będzie wdrożenie opracowanych instrumentów.