Polskie prawo opisuje możliwość zarejestrowania sześciu rodzajów spółek. Spółka cywilna jest prostą formą organizacji działalności gospodarczej. Ponadto, nie posiada osobowości prawnej. Polega na łącznym wykonywania działalności. Mogą ją otworzyć zarówno osoby fizyczne, jak i istniejące już podmioty gospodarcze. Spółka jawna otwierana jest, z reguły, przez niewielką ilość wspólników, którzy sobie ufają i wnoszących własne środki. A to, co ją odróżnia to fakt, iż opisują ją przepisy Kodeksu spółek handlowych a nie Kodeksu cywilnego, jak to jest w sytuacji spółki cywilnej. Spółka partnerska to charakterystyczna forma służąca wyłącznie do wykonywania wolnych zawodów. Założyć ją mają możliwość wyłącznie osoby fizyczne, nieposiadające firmy. Spółka komandytowa to atrakcyjna forma współdziałania jednostek o zróżnicowanym kapitale, dająca możliwość wspólnikom dogodne ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki i za zarządzania nią. Sp. z o.o. jest popularną] spółką kapitałową, którą może otworzyć jeden lub więcej podmiotów. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to zarząd wybiera i odwołuje swojego prezesa, który ma za zadanie prowadzić firmę. Spółka akcyjna to najbardziej złożona forma spółki handlowej. Pod względem strukturalnym przypomina spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak, wymaga zaangażowania znacznie większego wkładu.