classroom-381895_1280 Projekt Profesjonalna grafika i strony www w świętokrzyskich MŚP ma na celu podniesienie potencjału kadrowego świętokrzyskich przedsiębiorstw w zakresie tworzenia stron www i grafiki. Projekt skierowany jest mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego. Okres realizacji Profesjonalnej grafiki i strony www w świętokrzyskich MŚP zaplanowany jest na okres od 1 do 30 czerwca. Uwaga! W Projekcie mogą wziąć udział firmy, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach Działania 8.1 PO KL. Grupą docelową projektu  Profesjonalna grafika i strony www w świętokrzyskich MŚP  są pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność tylko w branżach handlu i usług, posiadający minimalną wiedzę bazową. W projekcie przewidziane są dwie ścieżki zawodowe:
  • Certyfikowany grafik komputerowy (Obróbka cyfrowa zdjęć i publikowanie w Internecie, tworzenie grafiki na potrzeby publikacji, DTP – Tworzenie publikacji),
  • Certyfikowany webdeveloper (Programowanie stron internetowych w HTML i CMS, profesjonalne tworzenie aplikacji internetowych, bazy danych w serwisach internetowych).
Podczas trwania projektu  Profesjonalna grafika i strony www w świętokrzyskich MŚP, wszyscy uczestnicy mają zapewnione: - certyfikowanych trenerów ze zweryfikowanym doświadczeniem, - przekazanie praktycznej wiedzy i ćwiczenie zdobytych umiejętności, - odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe, - materiały edukacyjne zgodne z gender mainstreaming – dla każdej ścieżki komplet 3 podręczników, - artykuły pomocnicze (segregator, notes A4, długopis, pen-drive 16 GB), - serwis kawowy i obiad, - indywidualne zadanie domowe przy wykorzystaniu serwisu WEBcursor, - świadectwo uczestnictwa w szkoleniu (przy obecności na min. 80% zajęć), - przystąpienie do dwóch zewnętrznych egzaminów EduWEB (dla ścieżki 1: egz. Certyfikowany praktyk, Photoshop oraz egz. Certyfikowany praktyk DTP, dla ścieżki 2: egz. Certyfikowany praktyk HTML oraz egz. Certyfikowany praktyk PHP&MySQL), - certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu, - testy wiedzy na etapie rekrutacji i na zakończenie szkoleń, - refundację noclegów oraz zwrot kosztów dojazdu dla części uczestników, Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat. Wparcie szkoleniowe objęte jest pomocą de minimis.