Każdy przedsiębiorca, prowadzący przedsiębiorstwo, zobowiązana jest uiszczać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenia społeczne. To samo zobowiązanie dotyczy wszystkich rolników, prowadzących firmę, z tym że swoje składki ubezpieczeniowe odprowadzają oni do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ile kosztuje ubezpieczenie państwowe?

Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców
Składki na ubezpieczenia społeczne dla podatników, prowadzących działalność gospodarczą w 2011 r. wynoszą kolejno:

 • minimalna składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 393,41 PLN
 • minimalna składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 49,38 PLN
 • minimalna składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 33,66 PLN
 • minimalna składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 120,92 PLN
 • minimalna składka na Fundusz Pracy wynosi 49,38 PLN
Ulgi dla nowych przedsiębiorców sprawiają, iż składki w 2011 r. wynoszą kolejno:
 • 6,94 PLN na ubezpieczenie wypadkowe
 • 10,19 PLN na ubezpieczenie chorobowe
 • 24,95 PLN na ubezpieczenie rentowe
 • 81,16PLN na ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie społeczne rolników, prowadzących dodatkowo przedsiębiorstwo
Składki ubezpieczeniowe rolników, prowadzących dodatkowo firmę, uzależnione są od ilości posiadanych gruntów rolnych. W 2011 roku kształtują się one kolejno:

 • powyżej 100 ha do 150 ha miesięczna składka podstawowa wynosi 312,00 zł
 • do 50 ha podstawowa składka miesięczna wynosi 142,00 zł
 • powyżej 300 ha miesięczna składka podstawowa wynosi 481,00 zł
 • powyżej 150 ha do 300 ha miesięczna składka podstawowa wynosi 396,00 zł
 • powyżej 50 ha do 100 ha miesięczna składka podstawowa wynosi 227,00 zł
Jednolita jest natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie, która dla wszystkich tych rolników wynosi 36,00 zł.