Spółka cywilna jest rodzajem działalności gospodarczej, która polega na prowadzeniu firmy razem ze wspólnikami. Spółkę cywilną mają prawo założyć zarówno osoby fizyczne, jak i istniejące już podmioty gospodarcze. Należy pamiętać, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że za czynności spółki cywilnej odpowiadają zgodnie każdy wspólnik spółki własnym majątkiem. Powinno się zatem liczyć się z współodpowiedzialnością karną za czynności wspólnika. Spółkę cywilną zakłada się przez podpisanie właściwej umowy pomiędzy każdym wspólnikiem. Zawartość tej umowy reguluje Kodeks cywilny. Gdy wspólnicy podpiszą umowę, każdy rozdzielnie ma obowiązek zarejestrować spółkę w urzędzie gminy. Wspólników obowiązują przepisy rozporządzenia o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku otworzenia spółki cywilnej, musi się pamiętać o wyznaczeniu wysokości wkładów własnych. Wkłady własne powinny być o zbliżonej wartości. Wkładem własnym może być na przykład: gotówka, własność prywatna, prawa do rzeczy ruchomych lub prawa do nieruchomości, usługi, lub praca na rzecz spółki. Obowiązkiem wszystkich wspólników spółki cywilnej jest opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych o wartości 0,5%.
Katalog Stron