Slider2-946x483Aby bezproblemowo zarejestrować działalność gospodarczą należy przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek. Druk do CEIDG-1 można złożyć na kilka sposobów: osobiście w urzędzie gminy, przesłać listem poleconym lub złożyć drogą elektroniczną. Jeżeli chcemy przesłać formularz za pośrednictwem poczty musimy pamiętać aby podpis złożony na druku był potwierdzony notarialnie, a formularz wysłany koniecznie listem poleconym. W przypadku wypełniania formularza w sieci i wysyłania go drogą elektroniczną należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny. Druk do wypełniania można odszukać na głównej stronie internetowej CEIDG oraz BIP. Potwierdzenie otrzymania dokumentu przez urząd dostaniemy mailem. Jeżeli natomiast zaniesiemy do urzędu formularz w wersji papierowej, urząd powinien przekształcić go w wersję cyfrową najpóźniej następnego dnia roboczego. Według ustawy, działalność możemy rozpocząć już w dzień dostarczenia zgłoszenia o wpis do ewidencji. Warunkiem jest, aby formularz był wypełniony bez błędów i posiadał wszystkie niezbędne informacja, które opisuje rozporządzenie. Dzięki temu, że wypełniamy tylko jeden wniosek, nie musimy już udawać się do GUS, Urzędu Skarbowego ani ZUS. Za złożenie wniosku nie pobiera się opłaty.